เนื้อหา

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ยินดีต้อนรับ

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำเว็บไซต์นี้เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มงาน